Coronavirus update 3 June ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
                                                           
  Lees online
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beste studenten en collega's,

Deze week namen we besluiten over het onderwijs in blok 1 van het nieuwe academisch jaar en over de introductieperiode. Je leest er hieronder meer over. We hebben deze besluiten nu genomen om studenten, docenten en roosteraars duidelijkheid te bieden en de introducties goed te kunnen voorbereiden. We lopen daarmee het risico dat we wellicht in een later stadium toch aanpassingen moeten doen, de pandemie is immers niet voorbij. Wendbaarheid blijft nodig als zich tegenslagen voordoen. Voor roostering van onderwijs geldt dat afschalen gemakkelijker is dan opschalen. Voor de introductieperiode geldt juist het omgekeerde: opschalen als er méér mag, is makkelijker dan afschalen. Daar hebben we in de besluitvorming rekening mee gehouden.

Als College van Bestuur van de Universiteit Utrecht kiezen we op dit moment (net als de Hogeschool Utrecht) ervoor om voor de introducties en onderwijsroostering in het nieuwe academisch jaar géén gebruik te maken van de mogelijkheid om verplicht test- en/of vaccinatiebewijzen te laten overleggen om aan de activiteiten te mogen deelnemen. De uitvoerbaarheid hiervan vraagt namelijk te veel van ons allen. Er moeten in dat geval overal controles plaatsvinden en docenten moeten voor elke student die geen bewijs wil of kan laten zien, een alternatief (online) onderwijsaanbod verzorgen. We bespreken dit met de medezeggenschap.

Het gaat gelukkig de goede kant op met het onder controle krijgen van het coronavirus in Nederland. Veel mensen zijn al gevaccineerd en het aantal besmettingen daalt fors. We hopen dat medewerkers in het UMC Utrecht weer wat op adem kunnen komen nu ook het aantal ziekenhuisopnames daalt. Een mooie zomer lonkt.

Met vriendelijke groet,
Het College van Bestuur,

Anton Pijpers, Voorzitter
Margot van der Starre, Vicevoorzitter
Henk Kummeling, Rector Magnificus
 
   
 
 
 
 
Actuele stand van zaken
 
 
 
 
 
Onderwijs en toetsen in blok 1 op locatie
 
 
Het onderwijs in blok 1 van het nieuwe academisch jaar wordt op locatie geroosterd zonder 1,5 meter-maatregel en met een voorlopige maximale groepsgrootte van 100 personen. Voor toetsing geldt die maximale groepsgrootte niet, omdat in ruimtes waar toetsing plaatsvindt voldoende afstand wordt gehouden. Dit past binnen de richtlijnen van het ministerie van OCW. Het kan zijn dat we in een later stadium een andere maximale groepsgrootte moeten aanhouden, omdat hier nog landelijke kaders voor komen. Docenten worden verzocht hoorcolleges voor grote groepen (100+) zoveel mogelijk online aan te bieden. De nieuwe versoepelingen en de toenemende studentenaantallen vragen om veel beschikbare onderwijsruimtes. Om hieraan tegemoet te komen, zal onderwijs vaker aan de randen van de dag geroosterd moeten worden. Dit zal in een aantal gevallen flexibiliteit van de docenten en studenten vragen. We begrijpen dat dit heel vervelend kan zijn en hopen op jullie begrip. 
 
   
 
 
 
 
Utrechtse Introductie Tijd (UIT) en UU-introducties
 
 
Voor de Utrechtse Introductietijd (16 t/m 18 augustus) geldt de 1,5 meter-maatregel. Tijdens de introducties van opleidingen en studieverenigingen en de Orientation Days geldt géén 1,5 meter-maatregel, wel geldt een maximale groepsgrootte van 100 personen. Dat maximumaantal geldt alleen voor binnenactiviteiten.Voor buitenactiviteiten vermijden we dat grote groepen mensen in de buitenruimte samenkomen. Feesten, grootschalige borrels en georganiseerde overnachtingen zijn helaas niet toegestaan en ook introductiekampen kunnen niet doorgaan. Voor de introducties worden ook online activiteiten voorbereid, voor studenten die niet naar de universiteit kunnen of willen komen. Voor de UIT geldt dat er in samenwerking met de Hogeschool Utrecht en de gemeente Utrecht een programma wordt gemaakt dat past binnen deze kaders. Ook met de gezelligheidsverenigingen en algemene studentenorganisaties voeren deze partijen overleg over een veilige introductie.
 
   
 
 
 
 
Werken op kantoor
 
 
Eerder dit voorjaar gaven we groen licht om weer gemiddeld één dag per week op kantoor te werken, in overleg met je faculteit of dienst. Dit geldt nog steeds. Pas als de thuiswerknorm vanuit de Rijksoverheid vervalt ontstaat meer ruimte om op kantoor te werken. In het openingsplan is nog geen datum gekoppeld aan het laten vervallen van de thuiswerknorm.
 
   
 
 
 
 
Evenementen
 
 
  • Vanaf 5 juni mogen bij binnenactiviteiten (zoals symposia, culturele evenementen, teamactiviteiten van medewerkers) vijftig personen aanwezig zijn. Hierbij geldt nog steeds de 1,5 meter-maatregel en uiteraard moet ook de zaalcapaciteit toereikend zijn.
  • Voor grootschalige evenementen met meer dan 50 personen blijft voorlopig gelden: plan nog niets en ga geen verplichtingen aan.
 
   
 
 
 
 
Promoties en diploma-uitreikingen
 
 
  • Vanaf 5 juni mogen bij promoties vijf gasten aanwezig zijn in het Academiegebouw - met in achtneming van de 1,5 meter-maatregel. Lees meer op de website.
  • Als met ingang van 30 juni stap 4 van het openingsplan van de regering wordt doorgevoerd, zijn vanaf dan vijftien gasten toegestaan bij promoties. Dit is de maximale zaalcapaciteit in het Academiegebouw binnen de 1,5 meter-maatregel.
  • Diploma-uitreikingen kunnen vanaf september weer volledig op locatie worden georganiseerd met een maximale groepsgrootte van 100 personen.
 
   
 
 
 
 
 
En dan nog dit...
 
 
 
 
 
 
 
Video: Marloes kan weer fysiek naar werkcolleges
 
Het is zo fijn als je na een tijd alleen op je kamer weer naar werkcollege op locatie kunt. In deze video van de reeks BackToCampus vertelt Marloes hierover.

Bekijk ook de verhalen van Joost, Gil, Lisa en Mireia.
 
   
 
 
 
 
  • Draag jij ook graag een steentje bij aan het vinden van verborgen besmettingen? Doe dan regelmatig een zelftest, juist als je geen coronagerelateerde klachten hebt. Je bestelt eenvoudig en gratis een set zelftesten met je Solis-ID op https://www.zelftestonderwijs.nl.
  • Reis je voor studie of werk naar het buitenland? Er geldt nog steeds dat reizen naar gebieden met een oranje of rood reisadvies niet zijn toegestaan.
  • Kun je wat hulp of begeleiding gebruiken bij het werken in deze coronatijd? Maak dan gebruik van coronacoaching.
  • Live activiteiten van Studium Generale zijn vanaf 5 juni toegankelijk voor een breder publiek.
  • Vlinders kijken in de Botanische Tuinen? Dat kan weer vanaf 5 juni.
 
 
 
 
 
Contact
 
coronavirus@uu.nl

Privacyverklaring
 
 
 
Meer informatie
St
uu.nl

Intranet

Studentensite