Coronavirus update 12 november ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
                                                           
  Lees online
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beste studenten en collega’s,

Dit is de corona-update van 12 november 2021.

Waren we in de vorige corona-update nog geneigd positief te blijven, inmiddels is duidelijk dat dit te optimistisch was. Het gaat slecht met het aantal coronabesmettingen in Nederland. Vanavond heeft het kabinet aangekondigd vanaf zaterdag 13 november aanvullende maatregelen te treffen. Dit heeft direct consequenties voor ons allemaal, met name voor colleges met meer dan 75 personen, academische plechtigheden, recepties, evenementen en thuis studeren en werken. In deze mail lees je wat we daar zo kort na de persconferentie over kunnen zeggen. Voor maandag en dinsdag aanstaande betekent het dat hoorcolleges en diploma-uitreikingen op locatie niet doorgaan. Wat consequenties voor het universitaire beleid op wat langere termijn zijn, zullen wij zo snel mogelijk inventariseren en bespreken. Daar komen we op terug.

In de tussentijd doen wij een dringend beroep op jullie om alles te doen wat in je eigen invloedsfeer ligt om verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Daarmee kunnen we leed bij mensen met een kwetsbare gezondheid voorkomen, kunnen we de zorg ontlasten én kunnen we voorkomen dat we helemaal terug moeten naar online onderwijs. Een verontrustend rapport over studentenwelzijn dat gisteren verscheen, onderstreept nog eens hoe onwenselijk dat zou zijn.

Dus vragen we nu: als je thuis kunt studeren of werken, doe dat. Als je klachten hebt: laat je testen en kom níet naar de universiteit. Doe de coronacheck om te bekijken of je welkom bent op de campus. En ook als je géén klachten hebt, juist als je geen klachten hebt, vragen we je met klem om twee keer per week een zelftest te doen. Je kunt ze hier gratis bestellen of afhalen bij een receptie.

Er zijn geen signalen van uitbraken binnen onze universiteit, en op basis van beschikbaar onderzoek van andere universiteiten en bij het University College Roosevelt in Middelburg is de verwachting dat ook binnen onze universiteit de vaccinatiegraad hoog is. Maar mocht jij je nog niet hebt laten vaccineren, adviseren wij met klem dit alsnog te doen. Dat kan ook zonder afspraak iedere woensdag op de universiteit.


Met vriendelijke groet,
Het College van Bestuur,

Anton Pijpers, Voorzitter
Margot van der Starre, Vicevoorzitter
Henk Kummeling, Rector Magnificus
 
   
 
 
 
 
Stand van zaken
 
 
 
 
 
Maximale groepsgrootte voor onderwijs
 
Voor het onderwijs blijft gelden dat we géén 1,5 meter afstand hoeven te houden. Wel is het maximum van 75 personen in een ruimte opnieuw van kracht. Om dit te organiseren zijn er maandag 15 en dinsdag 16 november géén hoorcolleges op locatie. Werkcolleges en colleges online gaan wel door. Waar er dit weekend op locatie geplande hoorcolleges van maandag of dinsdag al worden omgezet naar online, krijg je hierover bericht van je opleiding. Studenten ontvangen uiterlijk aanstaande dinsdag informatie van hun docent of opleiding over hoe de colleges er vanaf woensdag uitzien. Voor toetsen geldt het maximum aantal van 75 personen niet.
 
   
 
 
 
 
Werk en studeer zoveel mogelijk thuis
 
We gaan de komende drie weken weer zoveel als mogelijk thuis studeren en werken. Studieplekken blijven beschikbaar in de universiteitsbibliotheken en op de campus. Wil je gebruikmaken van een studieplek in een UB, reserveer dan vooraf een plek.

Als je vanwege omstandigheden of vanwege de aard van je werk niet thuis kunt werken, dan blijft wel de mogelijkheid om op kantoor te werken. Ook kun je op kantoor blijven werken als je in een lastige thuissituatie zit. Maar in alle andere gevallen geldt: thuiswerken is weer de norm. Dit geldt ook voor studieverenigingen. Voor werkgerelateerde bijeenkomsten zoals vergaderingen, sollicitatiegesprekken en brainstormsessies geldt: online als het kan, kom alleen naar kantoor als dat echt niet anders kan. Werken in laboratoria is mogelijk, maar ook hier geldt het devies: kom alleen als het moet en werk thuis als het kan.
 
   
 
 
 
 
Houd anderhalve meter afstand
 
Alhoewel het onderwijs is uitgezonderd van de anderhalve meter-maatregel, geldt dit advies wel buiten de onderwijszalen. Houd dus anderhalve meter afstand als je door de gangen loopt (met mondkapje op), als je op kantoor werkt of een vergadering hebt. Het Facilitair Service Centrum heeft veel stickers verwijderd. Maar ook als er geen sticker aanwezig is, geldt: benut werkplekken en vergaderruimten alleen op anderhalve meter afstand.
 
   
 
 
 
 
Academische plechtigheden
 
Diploma-uitreikingen worden door de overheid tot het onderwijs gerekend en kunnen dus doorgaan, met maximaal 75 personen en op 1,5 meter afstand. De diploma-uitreikingen die voor maandag dinsdag aanstaande gepland staan gaan niet door. Oraties zijn mogelijk op locatie met maximaal 30 personen en op 1,5 meter afstand. Promoties zijn op locatie mogelijk met maximaal vijftien gasten en op 1,5 meter afstand. Voor diploma-uitreikingen, oraties en promoties komen recepties te vervallen. Ook is er geen coronatoegangsbewijs nodig, tenzij een diploma-uitreiking plaatsvindt op een externe locatie die dit wel vereist.
 
   
 
 
 
 
Evenementen op de universiteit en daarbuiten
 
De nieuwe coronamaatregelen betekenen ook iets voor evenementen en (informele) bijeenkomsten. Voorlopig zijn bijeenkomsten en evenementen zoals lezingen, (kerst)borrels, -lunches, -diners niet mogelijk. Met het aangescherpt thuiswerkadvies vinden we het niet passend om studenten en collega’s voor dergelijke bijeenkomsten naar de universiteit te laten komen. Het is natuurlijk ontzettend jammer dat we iedereen die zich hierop had verheugd moeten teleurstellen. We gaan meedenken over alternatieven en ook in het bijzonder met studentenorganisaties in gesprek over manieren waarop zij op veilige manier ontmoetingen tussen studenten kunnen blijven organiseren.
 
   
 
 
 
 
Ventileren en desinfecteren
 
We krijgen van docenten regelmatig vragen over de ventilatie in onze gebouwen. We volgen de richtlijnen van het RIVM als het gaat om ventilatie. In sommige gebouwen moeten de ramen (al dan niet op een kierstand) openstaan om voor voldoende ventilatie te zorgen. Daarom blijft ons verzoek om in een ruimte waar het raam open kan dat raam ook open te zetten. Zit er een ventilatierooster boven het raam? Laat deze dan openstaan. We begrijpen dat een raam openzetten nu het kouder wordt niet comfortabel is, maar veiligheid heeft in dit geval prioriteit. Op de coronawebsite vind je een overzicht van alle gebouwen waarbij ramen op een kierstand moeten staan voor voldoende ventilatie.

Onderwijsruimtes worden dagelijks schoongemaakt. Voor medewerkers en studenten zijn op allerlei plekken desinfectiemiddelen beschikbaar om je handen, tafel/bureau en andere materialen schoon te maken. Blijf dat doen en lees meer op de website.
 
   
 
 
 
 
Parnassos, Botanische Tuinen en Faculty Club
 
Voor Parnassos, de Botanische Tuinen en de Faculty Club is een coronatoegangsbewijs verplicht. Daarnaast gelden regels voor de specifieke sectoren (cultuur, musea en horeca). Wat de mogelijke consequenties van de vanavond aangekondigde maatregelen zijn voor Parnassos inventariseren we begin volgende week. Meer informatie volgt op de eigen website van de genoemde organisaties.
 
   
 
 
 
 
Basisregels voor iedereen
 
Studeer of werk je op de universiteit, houd je dan aan de volgende regels:
 
  • Houd 1,5 meter afstand (uitgezonderd onderwijszalen)
  • Hoest en nies in je elleboog
  • Was je handen
  • Schud geen handen
  • Zet een raam open als dat kan
 
   
 
 
 
 
 
 
 
Contact
 
coronavirus@uu.nl

Privacyverklaring
 
 
 
Meer informatie
St
uu.nl

Intranet

Studentensite