‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
                                                           
  Bekijk deze nieuwsbrief in je browser
 
 
 
 
U-Talent Activiteitenmail sep - dec 2021
 
 
  Beste docent,
We hopen dat iedereen een fijne zomervakantie heeft gehad. De scholen mogen weer open, en U-Talent staat weer klaar met ondersteuning van jouw onderwijs. Met onze docentenactiviteiten blijft het mogelijk om je verder te professionaliseren.
Alhoewel de start van dit schooljaar er rooskleurig uitziet, blijft corona zorgen voor onduidelijkheid van de toekomst. Daarom informeren we jullie ook dit jaar per blok over onze activiteiten.
 
 
 
 
Docentennetwerken
 
 
 
 
Docentennetwerk Robotica 2021-2022
 
data: 1 oktober en nader te bepalen dag in november.

Het doel van het Docentennetwerk Robotica is om van en met elkaar te leren over het organiseren van robotica-activiteiten en elkaar daarnaast te inspireren om robotica als onderwerp actief aan te bieden aan leerlingen.
Samen zetten we een roboticaleerlijn uit voor op ieders eigen school, wisselen we inhoudelijke kennis en lesmateriaal met elkaar uit, en organiseren we gemeenschappelijke challenge-middagen met andere scholen in de regio voor de First Tech Challenge. Schrijf je bij voorkeur in vóór 18 september
 
 
 
 
 
Docentennetwerk informatica 2021-2022
 
data: 4 oktober, 25 januari en 31 maart.

In docentennetwerk informatica presenteren we op een informele manier ontwikkelingen in het vakgebied en bespreken dit met elkaar. Het netwerk is bedoeld als “regionale vaksectie”, omdat op de meeste scholen slechts één informaticadocent lesgeeft. Eerder hebben we onder andere presentaties gehad over wat het leren programmeren met je hersenen doet door Felienne Hermans, en over geautomatiseerde tutoren door Johan Jeuring. Het programma van dit jaar wordt op een later moment bekend gemaakt. Schrijf je bij voorkeur in vóór 21 september.
 
 
 
 
 
Docentennetwerk scheikunde 2021-2022
 
data: 6 oktober, 9 januari en 9 maart.

Tijdens de eerste sessie geeft Gabrielle Rudenko een lezing over synaptic organizers. De inhoud van latere sessies zal op een later moment worden bekend gemaakt. Vorig jaar hebben we gekeken naar de aansluiting tussen het middelbare- en hoger onderwijs, waarbij we onder andere practica hebben uitgeprobeerd in een universitair laboratorium.

Schrijf je bij voorkeur in vóór 23 september
 
 
 
 
 
Docentennetwerk wiskunde 2021-2022
 
data: 11 oktober, 10 januari en 11 april.

Het thema van de eerste bijeenkomst is de “Corona achterstand”. We buigen ons over de vragen: In welke mate zijn leerlingen achterop geraakt afgelopen anderhalf jaar? Welke leerlingen hebben daar het meeste last van? Wat doen we daaraan en wat kunnen we nog meer doen? Door te bespreken hoe we het onderwijs tijdens lockdown hebben vormgegeven komen we erachter waar de deficiënties te verwachten zijn. Schrijf je bij voorkeur in vóór 28 september.
 
 
 
 
 
Docentennetwerk natuurkunde 2021-2022
 
data: 27 oktober, 24 januari en 28 maart.

Bij de eerste bijeenkomst komt de fysica van het klimaatsysteem aan bod, bespreken we de mogelijkheden en wenselijkheid van menselijk ingrijpen om klimaatverandering te mitigeren en tenslotte zullen we zelf een klimaatakkoord proberen te sluiten. Tijdens de hieropvolgende bijeenkomsten bespreken we de Geo- en Quantumfysica. Schrijf je bij voorkeur in vóór 14 oktober!
 
 
 
 
 
Andere docentenactiviteiten
 
 
 
 
Dudoc-Bèta - dien als docent je aanvraag in voor promotieonderzoek
 
Bètadocenten die naast het lesgeven promotie-onderzoek willen doen op het gebied van bètadidactiek kunnen hiervoor een aanvraag indienen: deadline 1 december 2021. Docenten kunnen u-talent@info.nl contacten voor hulp bij het indienen van hun aanvraag. Het is aan te raden om niet te lang te wachten met het indienen van een aanvraag gezien de omvangrijke voorbereidingstijd die het vraagt.
 
 
 
 
 
Formatief handelen met behulp van data-gestuurde feedback
 
Hoe maak je zichtbaar dát leerlingen leren? En hoe zorg je ervoor dat leerlingen nog beter zicht krijgen op hun eigen leerproces?
Wij doen dit op het Ds. Pierson College en het Kalsbeek College door gebruik te maken van een dashboard: een leerlingvolgsysteem waarbij de voortgang in combinatie met de vragen en feedback van de leerlingen wordt verzameld. Met behulp van het dashboard weten leerlingen welke leerdoelen ze moeten beheersen en met welke formatieve activiteiten ze die eigen kunnen maken.
 
 
 
 
 
Herontwerp je klaslokaal
 
Veel docenten geven frontaal les, staand naast het digibord met de leerlingen in rijtjes achter elkaar. Over de ruimtelijke vormgeving van dit frontaal lesgeven wordt weinig nagedacht. En dat terwijl recente didactische literatuur laat zien dat voor activerend onderwijs de inrichting van de onderwijsruimte er zeer toe doet. Onderwijsinstellingen onderzoeken dan ook hoe de inrichting van de lesruimte het leren kan verbeteren en zelfs als drijvende kracht kan fungeren.
 
 
 
 
 
Educatief ontwerp voor wiskunde
 
Het is een mooie uitdaging om een les from scratch te ontwerpen, los van de lesmethode. Een uitgelezen kans om je didactisch inzicht, wiskundige kennis en bekendheid met jouw leerlingen om te zetten in onderwijs op maat met een persoonlijke stempel. Het biedt je extra mogelijk jouw sterke punten tot uitdrukking te laten komen in je onderwijs.
 
 
 
 
 
Mini-symposium: Laat je inspireren door de coderclass
 
Op 14 0ktober wordt er een Minisymposium georganiseerd rondom het afscheid van Eelco Dijkstra, die in het netwerk Bètapartners jarenlang informatica op school heeft gestimuleerd en ondersteund. Speciaal voor schoolleiders organiseert hij een aantal sessies over hoe je het vak informatica op school kunt organiseren ook als je geen informatica docent hebt!
 
 
 
 
 
Aanbod voor tips/begeleiding PWS over Astrofysica of Kosmologie
 
ij de het Departement Natuurkunde, afdeling Subatomic Physics zijn meerdere PhD’s die hebben aangeboden een aantal geïnteresseerde leerlingen te helpen met tips om een PWS te schrijven op het gebied van Astrofysica of Kosmologie. Dit is een behoorlijk theoretisch onderwerp waarbij ze hulp kunnen bieden bij het analyseren van data.
 
 
 
 
   
 
 
 
Masterclasses
 
Fijnstof meten   |  12 okt
Edit Cancer Cells with CRISPR/Cas9   |   13 okt
De confrontatie met Einstein   |   28 en 29 okt
In de ban van het griepvirus   |   29 en 30 okt
Maak je eigen magnetische vloeistof   |   2 nov
Door wie wordt jij beïnvloed?   |   26 nov
Dier en ethiek   |   15 dec
 
 
 
 
 
Overige Leerlingenactiviteiten 
 
Robotics the Next Level Kick Off   |   1 okt
Robotics the Next Level   |   15 okt - 14 jan
U-Talent UP   |   26 okt
Plastic Soup   |   1 - 16 nov (5 dagen)
Collegemiddag   |   25 nov
First Lego League Oefenwedstrijden   |   4 nov
Droogte   |   6 dec - 1 feb (5 dagen)
 
 
Logo's partners U-Talent
 
 
 
Over deze nieuwsbrief
 
U ontvangt deze mail omdat u zich heeft aangemeld voor onze nieuwsbrief.
 
Afmelden
Aanmelden
 
Contact
 
u-talent@uu.nl
www.u-talent.nl


Privacyverklaring