Coronavirus update 16 september ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
                                                           
  Lees online
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beste studenten en collega's,

Het was best spannend, een paar weken geleden, of de opening van het hoger onderwijs goed zou verlopen. De studieverenigingen hebben hun best gedaan er binnen de maatregelen een mooi programma van te maken, en het was fijn onze nieuwe studenten op de universiteit te zien. Daar zijn we als universiteit erg trots op. En gelukkig kunnen we concluderen dat de introductieperiode en de opening van het hoger onderwijs niet hebben geleid tot grote clusters van besmettingen. We danken iedereen die daaraan heeft bijgedragen van harte.

Dinsdag heeft het kabinet nieuwe stappen aangekondigd. Vanaf 25 september hoeven we in Nederland geen 1,5 meter afstand te houden. Daarmee komt een eind aan de ‘anderhalvemetersamenleving’. We kunnen elkaar weer ongedwongen gaan ontmoeten en ons vrij door de universiteitsgebouwen bewegen. Het zal vast voor velen van ons best onwennig voelen om deze gedragsregel weer los te laten.

Het coronavirus is immers niet weg; we moeten er rekening mee houden dat het onder ons blijft. Het is nog steeds verstandig om afstand te houden, al ben je niet langer verplicht om dat te doen. We vragen je dan ook om het te respecteren als iemand liever wél afstand houdt of ervoor kiest om een mondkapje te dragen.

Daarnaast blijft het verzoek om regelmatig een zelftest te doen, ook al heb je geen klachten en ook al ben je volledig gevaccineerd. Ben je nog niet gevaccineerd? We adviseren iedereen die dat nog niet gedaan heeft, om zich te laten vaccineren. Dat kan op woensdagen zonder afspraak bij de GGD-locatie in het Utrecht Science Park.

Hieronder lees je hoe we de versoepelingen die de Rijksoverheid heeft aangekondigd op onze universiteit doorvertalen. De invulling van evenementen is op dit moment nog onderwerp van gesprek tussen het ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschappen en de VSNU (Vereniging van Universiteiten). In de loop van volgende week ontvang je daar meer informatie over.

We wensen je een prettig vervolg van het nieuwe studiejaar!

Heb je nog vragen of opmerkingen, mail dan naar: coronavirus@uu.nl.

Met vriendelijke groet,
Het College van Bestuur,

Anton Pijpers, Voorzitter
Margot van der Starre, Vicevoorzitter
Henk Kummeling, Rector Magnificus
 
   
 
 
 
 
Stand van zaken
 
 
 
 
 
1,5 meter afstand vervalt
 
 
Per 25 september vervalt de regel dat we 1,5 meter afstand van elkaar moeten houden. Dat betekent dat je geen looproutes in de gebouwen hoeft te volgen. Het staat docenten wel vrij om aanvullende afspraken te maken met studenten. Bijvoorbeeld afspraken over afstand houden tussen docent en student, over afstand houden in grote(re) onderwijsruimtes als dat kan, en over het binnengaan en verlaten van de onderwijsruimtes. We vragen iedereen om de afstand te respecteren als docenten, studenten of collega’s daar om vragen.
 
   
 
 
 
 
Maximale groepsgrootte 75 personen vervalt
 
 
De maximale groepsgrootte van 75 personen per ruimte vervalt op 25 september. Voor blok 1 blijven de huidige onderwijsroosters echter van kracht. Hierbij is uitgegaan van een maximum van 75 personen in een collegezaal. Voor blok 2 wordt ál het onderwijs geroosterd zonder maximale groepsgrootte. Voor studieplekken in de Universiteitsbibliotheken betekent de afschaffing van de maximale groepsgrootte dat vanaf 25 september alle studieplekken weer beschikbaar zijn. Wil je gebruikmaken van een studieplek in een UB, reserveer dan vooraf een plek.
 
   
 
 
 
 
Geen mondkapje meer
 
 
Vanaf 25 september hoef je geen mondkapje meer op als je je verplaatst in de UU-gebouwen. Natuurlijk staat het je vrij om een mondkapje te dragen als je dat zelf prettig vindt. We vragen je ook te respecteren als een andere student of collega daarvoor kiest.
Let op: de mondkapjesplicht blijft wel in het openbaar vervoer. 
 
   
 
 
 
 
Thuiswerken (alleen voor medewerkers)
 
 
Het devies van de overheid is: werk thuis als het kan en op kantoor als dat nodig is. Wij hadden al de mogelijkheid dat je op kantoor kunt werken als dat vanwege omstandigheden of vanwege de aard van je werk niet thuis kon. Ook kon je op locatie werken als je in een lastige thuissituatie zat. Daar voegen we nu aan toe dat er voor iedereen meer ruimte komt om op kantoor te werken. We gaan voorlopig uit van de vuistregel dat je gemiddeld één à twee dagen per week naar kantoor kunt komen om te overleggen, elkaar te ontmoeten en (samen) op kantoor te werken. Hoe dat eruit precies uitziet zal per faculteit en dienst verschillen. Faculteiten en diensten maken daar zelf afspraken over, zodat er een goede spreiding van kantoorbezetting gedurende de week kan plaatsvinden. Je krijgt hier informatie over van je faculteit of dienst.
 
   
 
 
 
 
Evenementen op de universiteit
 
 
Het vervallen van 1,5 meter afstand betekent ook iets voor evenementen en bijeenkomsten op de universiteit. De precieze invulling is op dit moment nog onderwerp van gesprek tussen het ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschappen en de VSNU (Vereniging van Universiteiten). In de loop van volgende week zullen we de uitkomst daarvan delen in een nieuwe coronavirus update.
 
   
 
 
 
 
Medewerkers en studenten met een kwetsbare gezondheid
 
 
Medewerkers die vanwege gezondheidsredenen nog niet naar het werk kunnen komen terwijl het werk dit wel vraagt, kunnen in overleg met hun leidinggevende een passende oplossing zoeken. In het geval van docenten neemt de onderwijs- of opleidingsdirecteur hier een beslissing over. Voor studenten geldt dat zij het bespreken met hun studieadviseur als zij, vanwege hun gezondheid, niet bij het onderwijs (met aanwezigheidsplicht) op locatie kunnen zijn. Er is een Q&A over het onderwijs opgesteld voor meer informatie.
 
   
 
 
 
 
 
 
 
En dan nog dit...
 
 
 
 
 
 
 
 
 • Mag ik naar de universiteit? Bekijk de vernieuwde coronacheck.
 • Wat doe je als er toch een besmetting is? Je leest het hier.
 • Test jezelf regelmatig als je geen coronaklachten hebt, ook als je volledig gevaccineerd bent. Een zelftest bestel je hier gratis.
 • Heb je coronaklachten? Laat je dan testen bij de GGD, ook als je volledig gevaccineerd bent.
 • Nog niet gevaccineerd? Je kunt je laten vaccineren bij de vaccinatielocatie in het USP (link naar nieuwsbericht voor medewerkers) en (link naar nieuwsbericht voor studenten).
 • Zorg voor zoveel mogelijk ventilatie en frisse lucht. Lees wat de UU doet aan ventilatie.
 • Ook op de UU geldt: was je handen en desinfecteer je bureau en materialen. Lees meer over hygiënemaatregelen op de website.
 • Na 25 september worden de verschillende coronamaterialen uit de gebouwen verwijderd, zoals stickers met looproutes. Het verwijderen van de materialen zal enige tijd in beslag nemen.
 
   
 
 
 
 
 
Basisregels voor iedereen
 
Houd je aan de basismaatregelen:
 • Hoest en nies in je elleboog
 • Was je handen
 • Schud geen handen
 • Zet een raam open als dat kan
 
   
 
 
 
 
 
Contact
 
coronavirus@uu.nl

Privacyverklaring
 
 
 
Meer informatie
St
uu.nl

Intranet

Studentensite