Coronavirus update 18 augustus ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
                                                           
  Lees online
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beste studenten en collega's,

Door de kabinetsbesluiten van afgelopen vrijdag kunnen wij elkaar in het onderwijs vanaf 30 augustus gelukkig weer meer ontmoeten. We hebben de afgelopen 1,5 jaar gemerkt hoe cruciaal dit is voor ons onderwijs en het welzijn van studenten. We koesteren de beslissing van het kabinet om studenten en het onderwijs prioriteit te geven. Het schept ook verplichtingen en verantwoordelijkheden. Want we moeten samen voor een zo veilig mogelijke omgeving zorgen. Voor onszelf, en voor de rest van de samenleving, waar andere sectoren ook snakken naar versoepelingen.

De Utrechtse Introductie Tijd is gestart en nieuwe studenten ontdekken onze stad. De organisatoren hebben deze zomer hard gewerkt en grote flexibiliteit aan de dag gelegd om binnen de mogelijkheden de nieuwe studenten van de UU en de HU welkom te heten. Dat verdient een groot compliment. Wij wensen alle nieuwe studenten heel veel plezier en succes in deze nieuwe levensfase. Wij vertrouwen op ieders medewerking om een en ander zo verantwoord mogelijk te laten verlopen.

Het kabinet heeft voor het onderwijs een aantal heel heldere regels gesteld, zoals maximaal 75 personen per onderwijsruimte en een mondkapjesplicht bij verplaatsingen in gebouwen. In deze update geven we aan hoe we de kabinetsbesluiten als UU invullen. En wat we doen om tot oplossingen te komen voor medewerkers en studenten die vanwege een kwetsbare gezondheid nog geen onderwijs op locatie kunnen verzorgen of volgen. Vanwege de directe connectie met de zorg kan de invulling binnen het UMC Utrecht op een aantal punten afwijken van wat hieronder beschreven staat. Studenten, docenten en medewerkers worden hierover in de week van 23 augustus verder geïnformeerd.

Er is een groep in de samenleving, waaronder wetenschappers, die aangeeft dat het kabinetsbesluit om de 1,5 meter in het hoger onderwijs los te laten te vroeg is genomen. Het snel bereiken van een hoge vaccinatiegraad is een cruciale factor. Wij raden alle collega’s en studenten die dat nog niet gedaan hebben, sterk aan om zich te laten vaccineren. Vanaf 6 september kan dit ook zonder afspraak in een GGD-vaccinatielocatie in het Utrecht Science Park. Verder geldt: houd je aan de regels, maak desgewenst samen aanvullende afspraken, en let op elkaar.

Bij vragen of opmerkingen kunnen jullie mailen naar: coronavirus@uu.nl.

Met vriendelijke groet,
Het College van Bestuur,

Anton Pijpers, Voorzitter
Margot van der Starre, Vicevoorzitter
Henk Kummeling, Rector Magnificus
 
   
 
 
 
 
Stand van zaken
 
 
 
 
 
Onderwijs op locatie, online én hybride
 
 
Vanaf 6 september bieden we veel onderwijs van blok 1 op locatie aan, zónder 1,5 meter afstand maar met maximaal 75 personen in een ruimte. Daarnaast is er ook hybride en online onderwijs geroosterd. Opleidingen bepalen zelf op welke manier de vakken worden aangeboden.

Waar (hoor)colleges met meer dan 75 personen geroosterd zijn (we waren in de roostering uitgegaan van een maximum van honderd), geldt dat de opleidingen zelf bepalen hoe ze dit oplossen en hierover informeren ze de studenten. Er wordt gewerkt met diverse oplossingen, bijvoorbeeld iedere week een ander deel van de studenten op locatie of het omzetten naar een online hoorcollege. Lees meer over de opties en ondersteuning. De aanpassingen in de onderwijsroosters zijn uiterlijk 4 september verwerkt. Houd de komende weken jouw rooster in de gaten.
 
   
 
 
 
 
Toetsing
 
 
Of bij toetsing een maximale groepsgrootte van 75 personen gaat gelden, is nog niet duidelijk. Hierover wordt nog gesproken met het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Op een later moment volgt meer informatie.
 
   
 
 
 
 
Studieplekken, studielandschappen, zelfstudie- en projectruimtes zijn open
 
 
Alle studieplekken, studielandschappen, zelfstudie- en projectruimtes in de universiteitsgebouwen zijn open voor studenten, en hierbij vervalt de 1,5 meter-maatregel wanneer je zit (uitzondering: studielandschap in het Hijmans van den Berghgebouw). Wel geldt een maximum van 75 personen per ruimte. In de Universiteitsbibliotheek geldt dat in het atrium iedere etage wordt gezien als een aparte ruimte. De studieplekken in de bieb reserveer je via bookings.uu.nl. Lees meer over de studieplekken.
 
   
 
 
 
 
Buiten onderwijsruimtes: anderhalve meter en mondkapje
 
 
In de onderwijsruimtes wordt de 1,5-metermaatregel per 30 augustus opgeheven. Op andere plekken houd je waar mogelijk wel 1,5 meter afstand, bijvoorbeeld in de gangen en buiten. De looproutes in de gebouwen blijven. Volg hiervoor de stickers op de vloer. Daarnaast staat het docenten vrij om aanvullende afspraken te maken met studenten. Bijvoorbeeld afspraken over afstand houden tussen docent en student, over afstand houden in grote(re) onderwijsruimtes als dat kan, en over het binnengaan en verlaten van de onderwijsruimtes. We adviseren docenten deze aanvullende afspraken te delen met de betreffende cursuscoördinator.

Als je je verplaatst in de gebouwen draag je een mondkapje. Op een vaste zitplaats en tijdens een onderwijsactiviteit kan het mondkapje af. Voor introductieactiviteiten van studieverenigingen die voor 30 augustus in UU-gebouwen plaatsvinden, geldt de mondkapjesplicht ook. Lees de instructies voor het juiste gebruik van een mondkapje.
 
   
 
 
 
 
Zelftesten
 
 
De overheid stelt gratis zelftesten beschikbaar voor medewerkers en studenten. Wij vragen iedereen met klem om hier gebruik van te maken. Doe dit twee keer per week voor deelname aan een onderwijsactiviteit op locatie. Je kunt ze gratis bestellen. De testen zijn ook beschikbaar bij de recepties in onze gebouwen.
 
   
 
 
 
 
Vaccinatielocatie in het USP
 
 
Zoals gezegd doen we een dringend beroep op jullie allemaal om alles te doen wat in je macht ligt om jezelf en anderen te beschermen, en raden we iedereen sterk aan zich te laten vaccineren. Daarbij volgen we uiteraard de richtlijnen van de Rijksoverheid en hanteren we geen vaccinatieplicht om in onze gebouwen te werken of studeren. Ook registreren we niet wie wel of niet is gevaccineerd. Wel willen we het laagdrempelig maken om je te laten vaccineren. Is het niet voor jezelf dan voor anderen. Vanaf de start van het nieuwe academisch jaar komt er een vaccinatielocatie aan de Genèvelaan in het Utrecht Science Park. Meer informatie over openingstijden volgt via de website en onze social media-kanalen. Nu al kun je voor een eerste prik zonder afspraak terecht in o.a. de Jaarbeurs.
 
   
 
 
 
 
Ventilatie, schoonmaak en andere maatregelen
 
 
We volgen de richtlijnen van het RIVM als het gaat om ventilatie. Vrijwel alle ruimten in onze gebouwen voldoen hieraan. Als een ruimte niet aan de richtlijnen voldoet, is die ruimte niet in gebruik. Wij hebben daarnaast geen recirculatie van lucht in de vorm van airco’s of ventilatoren. De installatieonderdelen die lucht binnen een ruimte circuleren, zijn uitgezet. Daar waar dat in het kader van de bedrijfsvoering niet kan, zijn maatwerkafspraken gemaakt. Voor gebouwen met alleen natuurlijke ventilatie geldt dat de ramen en ventilatieroosters open staan. Lees meer over ventileren.

Onderwijsruimtes worden dagelijks schoongemaakt. Voor medewerkers en studenten zijn op allerlei plekken desinfectiemiddelen beschikbaar om je handen, tafel/bureau en andere materialen schoon te maken. Lees meer op de website.

Uiteraard vragen we iedereen zich te houden aan de basismaatregelen. Dus was je handen, hoest en nies in je elleboog. Kom in geen geval naar de universiteit als je klachten hebt: blijf dan thuis en laat je testen, ook als je al volledig gevaccineerd bent. Doe de coronacheck als je twijfelt of je naar de universiteit kunt komen.
 
   
 
 
 
 
Medewerkers en studenten met een kwetsbare gezondheid
 
 
Nu het onderwijs weer grotendeels in UU-gebouwen plaatsvindt, vragen we studenten, medewerkers die onderwijs op locatie verzorgen en medewerkers die nodig zijn bij de ondersteuning daarvan om naar de UU te komen. Wij begrijpen dat er medewerkers en studenten zijn die zich, ondanks de maatregelen, zorgen maken over gezondheidsrisico’s.

Medewerkers die vanwege gezondheidsredenen nog niet naar het werk kunnen komen terwijl het werk dit wel vraagt, kunnen in overleg met hun leidinggevende een passende oplossing zoeken. In het geval van docenten neemt de onderwijs- of opleidingsdirecteur hier uiteindelijk een beslissing over. Voor studenten geldt dat zij het bespreken met hun studieadviseur als zij, vanwege hun gezondheid, niet bij het onderwijs (met aanwezigheidsplicht) op locatie kunnen zijn. Er is een Q&A voor studenten en docenten opgesteld voor meer informatie.
 
   
 
 
 
 
Academische plechtigheden
 
 
Diploma-uitreikingen, oraties en promoties kunnen vanaf 30 augustus op locatie doorgaan met maximaal 75 personen per ruimte en zonder 1,5 meter-maatregel. Hybride en online promoties en oraties blijven ook mogelijk.

We streven ernaar om vanaf 1 september de diploma-uitreikingen weer zoveel mogelijk op locatie te doen. Het kan zijn dat dit vanwege organisatorische omstandigheden helaas niet in alle gevallen kan. Studenten worden hierover door hun opleiding nader geïnformeerd.
 
   
 
 
 
 
Evenementen en bijeenkomsten
 
 
Werkgerelateerde en informele bijeenkomsten en evenementen zoals brainstormsessies, en afscheidsborrels kunnen op locatie op 1,5 meter afstand worden georganiseerd. Er geldt een maximum van 75 personen bij activiteiten binnen, uiteraard mits de capaciteit van de locatie toereikend is, met gereserveerde zitplaats en gezondheidscheck. Voor buitenactiviteiten geldt geen maximale groepsgrootte. Wel houd je ook buiten 1,5 meter afstand van elkaar. Meer informatie vind je op de website.
 
   
 
 
 
 
Exchange
 
 
Exchange naar een land met een oranje of rood reisadvies blijft niet toegestaan, maar als het reisadvies vóór 7 september naar geel/groen verandert, is exchange, onder voorwaarden, toch mogelijk. De studenten die dit betreft, zijn hierover geïnformeerd. Voor meer informatie neem je contact op met de international officer van je faculteit of bekijk de informatie over exchange op de site.
 
   
 
 
 
 
UIT, Orientation en andere introducties
 
 
Voor de Utrechtse Introductie Tijd (UIT) en kennismakingstijd van de gezelligheidsverenigingen zijn afspraken gemaakt met de gemeente en de GGD. Een deel van de activiteiten is op locatie en een deel online. De deelnemers aan de activiteiten krijgen meerdere zelftesten, zodat zij zich regelmatig kunnen testen. Ook kun je je sinds de start van de UIT in de Jaarbeurs laten testen zonder afspraak. Wij vragen met klem om dit ook te doen om een besmetting zo snel mogelijk te kunnen vinden. Dit verkleint de kans op een uitbraak met alle mogelijke gevolgen voor de start van het onderwijs op locatie.

Voor de Orientation voor internationale studenten en introductieactiviteiten van studieverenigingen in UU-gebouwen is na 30 augustus meer mogelijk zonder 1,5 meter afstand, als het gaat om informatieve activiteiten in het verlengde van het onderwijs. Ook hier geldt de maximale groepsgrootte van 75 personen per ruimte. De onderwijsdirecteuren stellen in overleg met de studieverenigingen de definitieve programma’s vast, zodat ze passen binnen de kaders.
 
   
 
 
 
 
Cateringlocaties geopend
 
 
De cateringlocaties zijn vanaf 6 september allemaal geopend. Voor de afhaallocaties geldt geen maximumaantal personen. Als er zitplaatsen zijn, is er een maximum van 75 personen per ruimte. Als je je verplaatst in een cateringlocatie, draag je een mondkapje.
 
   
 
 
 
 
Thuiswerken of op locatie?
 
 
Thuiswerken blijft voor dit moment het uitgangspunt. Voor vergaderingen geldt: doe deze nog steeds zoveel mogelijk online. Als je door omstandigheden niet thuis kunt werken, dan is het mogelijk om wél op kantoor te werken. De manier waarop je je hiervoor aanmeldt, verschilt per faculteit of organisatieonderdeel. Werk in het laboratorium en ander onderzoek dat niet op afstand kan, mag op locatie plaatsvinden, op 1,5 meter afstand. Kun je geen 1,5 meter afstand houden? Draag dan een mondkapje.
 
   
 
 
 
 
 
 
 
En dan nog dit...
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
Contact
 
coronavirus@uu.nl

Privacyverklaring
 
 
 
Meer informatie
St
uu.nl

Intranet

Studentensite